Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Giới thiệu   /  Lãnh đạo Cục
Lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 22/04/2014 Tải file đính kèm

 I. CỤC TRƯỞNG

 

TĂNG THẾ CƯỜNG

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

Họ và Tên: Tăng Thế Cường 

Chức vụ: Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu 

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: +84 24 37956868 (máy lẻ 6789)

Email: ttcuong@monre.gov.vn

 

II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phó Cục trưởng Nguyễn Khắc Hiếu 

 

Họ và Tên: Nguyễn Khắc Hiếu 

Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu 

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: +84 24 37956868 

Email: ngkhachieu@yahoo.com

 

Phó Cục trưởng Trương Đức Trí

Họ và Tên: Trương Đức Trí 

Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu 

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: +84 24 37956868 

Email: tri@inbox.com

 

Phó Cục trưởng Phạm Văn Tấn 

Họ và Tên: Phạm Văn Tấn

Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu 

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: +84 24 37956868 

Email: pvtan11@gmail.com

 

Phó Cục trưởng Nguyễn Nam Phương

Họ và Tên: Nguyễn Nam Phương

Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu 

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: +84 24 37956868 

Email: nnam_phuong@yahoo.com


 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn nguyên nhân là tác nhân chính gây ra "hiệu ứng nhà kính" ?
Lịch