Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghiên cứu và Ấn phẩm
Bản tin Ô-dôn số 1-2018 Bản tin Ô-dôn số 1-2018 Ngày đăng: 14/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ô Dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Thông tin Ô-dôn số 4-2017 Thông tin Ô-dôn số 4-2017 Ngày đăng: 13/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Thông tin Ô-dôn số 3-2017 Thông tin Ô-dôn số 3-2017 Ngày đăng: 13/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Thông tin Ô-dôn số 2-2017 Thông tin Ô-dôn số 2-2017 Ngày đăng: 13/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Thông tin Ô-dôn số 1-2017 Thông tin Ô-dôn số 1-2017 Ngày đăng: 13/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II - Khung chính sách tái định cư Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II - Khung chính sách tái định cư Ngày đăng: 13/05/2018 Tất cả các dự án con sẽ được thực hiện trong các doanh nghiệp của dự án, do đó dự kiến sẽ không có các tác động về đất đai. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có cơ sở nhỏ có thể sẽ...
Kế hoạch quản lý môi trường lĩnh vực sản xuất xốp - Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II Kế hoạch quản lý môi trường lĩnh vực sản xuất xốp - Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II Ngày đăng: 13/05/2018 Nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (tiêu thụ ít hơn 20 tấn HCFC-141b) chuyển đổi sang sản xuất phi HCFC một cách hiệu quả về chi phí, dự án cũng sẽ tài trợ nâng cấp từ 2 đến 4 hệ thống nhà...
Kế hoạch quản lý môi trường lĩnh vực sản xuất thiết bị làm lạnh - Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II Kế hoạch quản lý môi trường lĩnh vực sản xuất thiết bị làm lạnh - Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II Ngày đăng: 13/05/2018 Kế hoạch Quản lý Môi trường chung (EMP) này được xây dựng cho lĩnh vực sản xuất thiết bị làm lạnh nhằm cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất thiết bị làm lạnh thuộc các tiểu...
Kế hoạch quản lý môi trường lĩnh vực sản xuất điều hòa không khí - Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II Kế hoạch quản lý môi trường lĩnh vực sản xuất điều hòa không khí - Dự án loại trừ HCFC giai đoạn II Ngày đăng: 13/05/2018 Kế hoạch Quản lý Môi trường chung (EMP) này được xây dựng cho lĩnh vực sản xuất điều hòa không khí nhằm cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất điều hòa không khí thuộc các tiểu...
Chặng đường 23 năm Việt Nam gia nhập và thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Chặng đường 23 năm Việt Nam gia nhập và thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Ngày đăng: 12/05/2018 Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn 16 tháng 9 năm 2017 đánh dấu chặng đường 30 năm cộng đồng quốc tế chung tay hành động thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy...
 Sửa đổi bổ sung Kigali bổ sung vào Nghị định thư Montreal lộ trình loại trừ sản xuất và tiêu thụ các chất HFC. Sửa đổi bổ sung Kigali bổ sung vào Nghị định thư Montreal lộ trình loại trừ sản xuất và tiêu thụ các chất HFC. Ngày đăng: 11/05/2018 Các Bên tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn đã đi đến thống nhất loại trừ các chất HFC tại Khóa họp lần thứ 28 của các Bên tham gia Nghị định thư ngày 15...
Tuyển tập tranh đoạt giải Cuộc thi vẽ tranh bảo vệ tầng ô-dôn Tuyển tập tranh đoạt giải Cuộc thi vẽ tranh bảo vệ tầng ô-dôn Ngày đăng: 11/05/2018 Tuyển tập 48 tranh đoạt giải trong Cuộc thi vẽ tranh bảo vệ tầng ô-dôn với chủ đề của Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2016: "Thế giới chung tay khôi phục tầng ô-dôn và khí hậu".
Trang    1   2