Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin bảo vệ tầng ô - dôn
Tăng cường năng lực tăng trưởng xanh
Ngày đăng: 20/04/2012
Tăng trưởng xanh là mô hình phát triển được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng của tăng trưởng, thay đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững. xu hướng tái cấu trúc nền kinh tế hướng tới phát triển bền vững và gắn với bảo vệ môi trường đã trở thành xu hướng được nhiều nước theo đuổi.

Ở Việt Nam, quá trình đổi mới gắn chặt với quá trình mở cửa nền kinh tế và hội nhập với cộng đồng quốc tế. Sự mở cửa nền kinh tế giúp Việt Nam thu hút được nhiều nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước.

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được mới chỉ dừng lại về mặt số lượng, còn chất lượng vẫn hạn chế. Năng suất của nền kinh tế thấp do ít có sự đóng góp của yếu tố công nghệ và mức độ "tinh" của nguồn nhân lực. Hiệu quả đầu tư của Việt Nam rất thấp, nền kinh tế tăng trưởng dựa quá nhiều vào vốn đầu tư từ nước ngoài... làm cho kinh tế vĩ mô kém ổn định hơn.

Sự yếu kém về mặt chất trong tăng trưởng kinh tế còn cho thấy nền kinh tế tiêu tốn nhiều năng lượng và đang tác động tiêu cực đến môi trường do khai thác quá nhiều tài nguyên trong khi công nghệ thấp, không xử lý được những phát thải ra môi trường.

Những yếu kém này bắt nguồn từ mô hình tăng trưởng "theo chiều rộng" đã được áp dụng quá lâu. Do đó, để duy trì tính bền vững trong phát triển, Việt Nam cần thay đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển sâu, bền vững và tăng trưởng xanh.

Để khởi đầu, Việt Nam cần có một chiến lược đề ra định hướng phát triển kinh tế xanh theo lộ trình. Chiến lược tăng trưởng xanh sẽ cho phép Việt Nam huy động nguồn lực tài chính công cộng và tư nhân cũng như đổi mới công nghệ, đặc biệt là trong khuôn khổ thỏa thuận quốc tế và biến đổi khí hậu.

Với định hướng cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại vào năm 2020, trong những năm tới, các hoạt động sản xuất sẽ gia tăng mạnh mẽ và kèm theo đó là nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam sẽ rất lớn. Trong bối cảnh phát triển như vậy, “tăng trưởng xanh” là cách thức phát triển phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu trong giai đoạn sắp tới.

Theo các chuyên gia, Việt Nam cần có cách tiếp cận phù hợp với điều kiện tự nhiên, thực trạng kinh tế, trình độ phát triển cùng các các vấn đề xã hội và môi trường. Trong những năm tới, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cần có các quy định pháp luật cụ thể về một số hướng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng xanh nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế hướng tới nền kinh tế xanh ở Việt Nam trong những năm tới. Đó là thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế dựa trên các hệ sinh thái; đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng các bon thấp và ít chất thải; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; phát triển dịch vụ môi trường và ngành công nghiệp tái chế.

Hiện Việt Nam đang xây dựng Chiến lược Tăng trưởng xanh thực hiện từ 2011- 2030 và tầm nhìn 2050. Chiến lược này là quá trình tái cơ cấu nền kinh tế để tiến tới việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính thông qua nghiên cứu và áp dụng công nghệ hiện đại; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu quả nền kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo, và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Dự kiến, Chiến lược tăng trưởng xanh sẽ được trình Chính phủ vào quý II/2012.

Bảo Minh


Các tin khác