Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin nội bộ
Cục KTTV&BĐKH tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Ngày đăng: 25/12/2015
Chiều ngày 23/12, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Cục KTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục.

2015 - Ghi nhận nhiều dấu ấn, tạo bước đột phá quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV&BĐKH

Phó Cục trưởng Cục KTTV&BĐKH Nguyễn Khắc Hiếu báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2015, Phó Cục trưởng Cục KTTV&BĐKH Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, năm 2015, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Cục KTTV&BĐKH đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực KTTV&BĐKH.

Trong năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm của Cục là tập trung đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng dự án Luật Khí tượng thuỷ văn (KTTV). Đặc biệt, Luật KTTV đã được Quốc hội xem xét, thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Đây là hành lang pháp lý quan trọng, tạo bước đột phá toàn diện cho công tác quản lý nhà nước về KTTV. Các văn bản hướng dẫn Luật KTTV gồm: Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khí tượng thủy văn và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV đã được dự thảo trình kèm theo hồ sơ Dự án Luật KTTV. Cục đang tiếp tục hoàn thiện các Nghị định trình Chính phủ, xem xét phê duyệt trong quý II năm 2016.

Bên cạnh đó, Cục đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính; xây dựng và trình lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án thuộc Cơ chế tín chỉ chung (JCM), Thông tư về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo KTTV; Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm KTTV tự động; triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 gắn với theo dõi thi hành pháp luật KTTV, BĐKH theo hướng lồng ghép, kết hợp nhiều nội dung thuộc các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục.

Đồng thời, Cục đã tích cực phối hợp với Trung tâm KTTV quốc gia theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết trên cả nước; tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, đặc biệt là tăng cường công tác dự báo nhằm chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đã và đang xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của El Nino; tập trung nghiên cứu xây dựng các đề án, dự án, nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác cảnh báo, dự báo thiên tai, ứng phó với BĐKH; từng bước nâng cao chất lượng đề xuất các nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Cục về khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-zôn.

 

Hơn nữa, trong năm 2015, Cục KTTV&BĐKH đã đẩy mạnh tác hợp tác quốc tế trong triển khai thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc BĐKH, Nghị định thư Kyoto, Nghị định thư Montreal, và các điều ước quốc tế liên quan đến KTTV, BĐKH và bảo vệ tầng ô-zôn; chủ động, tham mưu trong việc tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia công tác đàm phán quốc tế về BĐKH; phát huy sự chủ động, linh hoạt, tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ thiết thực và hiệu quả của cộng đồng quốc tế qua các chương trình, dự án, nhiệm vụ; đồng thời, chủ động tham mưu, khẩn trương triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về BĐKH, Chương trình ứng phó với BĐKH và tăng tưởng xanh giai đoạn 2016-2020, Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC) giai đoạn 2016-2020... và tạo được nhiều bước chuyển biến về cách tiếp cận phát triển các giải pháp kép kết hợp giữa công trình cứng và công trình mềm nhằm thích ứng với BĐKH một cách bền vững như: trồng, phát triển rừng ngập mặn, rừng đầu nguồn kết hợp với với xây dựng công trình đê, kè…

Phó Cục trưởng Cục KTTV & BĐKH Phạm Văn Tấn phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục KTTV & BĐKH Phạm Văn Tấn đã giới thiệu tóm tắt kết quả Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH (COP21), trong đó nhấn mạnh tới Thỏa thuận Paris - Thỏa thuận lịch sử toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đánh giá ban đầu, Thoả thuận Paris đã đề cập đến những nội dung liên quan tới Việt Nam, mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội trong mở rộng quan hệ hợp tác đa phương và song phương trong việc thích ứng BĐKH; tăng cường giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy mô hình sản xuất và tiêu dùng phát thải các-bon thấp theo hướng bền vững… Tuy nhiên, Việt Nam cũng sẽ gặp phải những thách thức nhất định liên quan đến thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam. Do vậy, trong thời gian tới, Cục KTTV&BĐKH sẽ phải chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đàm phán giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để tiếp tục tham gia một cách hiệu quả quá trình đàm phán quốc tế về thực hiện Thỏa thuận Paris và các quyết định của Hội nghị COP-21; cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho việc tham dự các Hội nghị COP từ năm 2016 đến năm 2020; xây dựng lộ trình, phương án triển khai thực hiện “Dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định” (INDC) để biến những đóng góp dự kiến thành đóng góp thiết thực, trách nhiệm của Việt Nam, trong đó tập trung thực hiện các hoạt động như giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch thích ứng ở cấp quốc gia và địa phương…

 

 Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực KTTV & BĐKH

Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, mạnh dạn đổi mới, trong năm 2016, Cục KTTV&BĐKH sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung nguồn lực triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn: Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đặc biệt là tham mưu cho lãnh đạo Bộ xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp thông tin, số liệu điều tiết vận hành hồ chứa phục vụ công tác dự báo lũ hạ lưu và các Thông tư quy định kỹ thuật, định mức kinh tế- kỹ thuật lĩnh vực KTTV.

Hai là, tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020; theo dõi chặt chẽ về công tác quản lý KTTV trên phạm vi toàn quốc; tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết các vụ việc vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật trạm KTTV; đồng thời phối hợp với Trung tâm KTTV quốc gia rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV theo kế hoạch điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia; tham mưu, đề xuất phương án giải quyết hồ sơ theo đúng quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm KTTV.

Ba là, tăng cường phối hợp với Trung tâm KTTV quốc gia theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, áp thấp nhiệt đới, mưa bão để tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác phòng, chống; tiếp tục triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật về cảnh báo, dự báo thiên tai, việc cung cấp thông tin của các chủ hồ thủy điện cho các cơ khí tượng thủy văn tại các địa phương; hoàn thành tốt nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn của Bộ; tăng cường quản lý công tác dự báo, ban hành bản tin và truyền phát bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bão, lũ, động đất, sóng thần cho các cơ quan và cộng đồng.

Bốn là, tích cực đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban Quốc gia về BDKH, Chiến lược Quốc gia về BĐKH, Chương trình quốc gia của Việt Nam về bảo vệ tầng ô- dôn; hoàn thiện nội dung, cơ chế điều phối và từng bước triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và Tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, Chương trình SP-RCC giai đoạn 2016-2020; rà soát, thẩm định và triển khai thực hiện các dự án trọng điểm ứng phó với BĐKH vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH, triển khai các hoạt động thực hiện Công ước khí hậu, Nghị định thư Kyoto, Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal; chuẩn bị nội dung cho các đoàn Việt Nam tham gia các hội nghị, cuộc họp về Công ước khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn, đặc biệt là COP22/CMP12; tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện INDC để trở thành đóng góp chính thức do quốc gia tự quyết định (NDC) vào Thỏa thuận toàn cầu mới về khí hậu; xây dựng Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ hai của Việt Nam cho Công ước khí hậu và các nghiên cứu ban đầu tạo cơ sở xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khí hậu; đồng thời tăng cường triển khai có hiệu quả các hoạt động trong khuổn khổ các dự án về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn..

Sáu là, thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương, thu hút nguồn đầu tư nước ngoài cho các dự án trong nước; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM) với Nhật bản, các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình, dự án, nhiệm vụ được giao.

 

Bảy là, nâng cao thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; củng cố và tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý nội bộ, thực hiện tốt công tác kế hoạch, tài chính, đảm bảo sử dụng các nguồn kinh phí đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả; triển khai thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của Cục; đặc biệt thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn về tổ chức cán bộ, đảm bảo mọi quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động theo quy định.

CTTĐT


Các tin khác
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn nguyên nhân là tác nhân chính gây ra "hiệu ứng nhà kính" ?
Lịch