Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin hoạt động
TUYỂN 05 VỊ TRÍ CHO DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”
Ngày đăng: 16/09/2016 Tải file đính kèm
Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 3 năm 2014, dự kiến triển khai trong 4 năm (2014-2017) với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNDP. Dự án có mục tiêu hỗ trợ tăng cường nhận thức, năng lực thể chế và khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu cho một số Bộ, ngành và địa phương.

Dự án đangkiếm các ứng viên trong nước cho 05 vị trí tư vấn cá nhân thực hiện các hoạt động sau: i) 01 Tư vấn về khí tượng phục vụ xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Khung dịch vụ khí hậu cho Việt Nam; ii) 01 Tư vấn về thủy văn phục vụ xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Khung dịch vụ khí hậu cho Việt Nam và iii) 01 Tư vấn hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Văn phòng Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu và iv) 02 Tư vấn Rà soát tài liệu và thiết kế chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu.

(Xin xem chi tiết về vai trò, trách nhiệm và phạm vi công việc của các vị trí nêu trên trong Điều khoản tham chiếu – TOR tại http://www.dmhcc.gov.vn/tin-tuc/).

Đây là những vị trí với hợp đồng ngắn hạn có tổng thời gian làm việc linh hoạt: Đối với các vị trí Tư vấn i), ii) và iii) từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2016; vị trí Tư vấn iv) từ tháng 9 đến tháng 02 năm 2017.

Ứng viên quan tâm xin gửi: a) Thư xin việc; b) Sơ yếu lý lịch (cả tiếng Việt và tiếng Anh); c) Các văn bằng và chứng chỉ; d) 02 ảnh (cỡ 4x6 cm) chụp trong vòng 60 ngày; tất cả cho vào một phong bì ghi rõ vị trí tuyển dụng và gửi về địa chỉ dưới đây:

Bà Phan Thị Hà

Ban quản lý Dự án ‘‘Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH’’

Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu – Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Phòng 1704 nhà A, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

Điện thoại: (84)-4-37759382.

Hoặc scan toàn bộ hồ sơ gửi tới địa chỉ email: cbicspmu2@gmail.com.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16 giờ 30, ngày 21 tháng 9 năm 2016.

Chỉ những ứng viên có trong danh sách rút gọn mới được mời phỏng vấn.

Các tin khác