Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin khoa học công nghệ
Làng xã các bon thấp
Ngày đăng: 01/12/2016
Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020” đã quyết định đưa đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm mô hình cộng đồng làng xã các bon thấp, chống chịu cao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ” làm một trong những nội dung nghiên cứu quan trọng nhằm ứng phó BĐKH tại địa phương.

 Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu để  xây dựng được cơ sở khoa học của mô hình cộng đồng các bon thấp, chống chịu cao nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở các vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ; đồng thời, xây dựng bộ tiêu chí của mô hình cộng đồng các bon thấp, chống chịu cao nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho các vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ.

Qua mô hình thử nghiệm nghiên cứu, sẽ xác lập được một số mô hình trình diễn và đánh giá hiệu quả các mô hình cộng đồng các bon thấp, chống chịu cao ở các vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó đề xuất giải pháp và phương án nhân rộng các mô hình trình diễn cho các vùng tương tự trên toàn quốc.

Minh Hiếu

Nguồn: Monre
Các tin khác