Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin hoạt động các địa phương
Đồng Tháp: Ưu đãi dự án đầu tư ứng phó với BĐKH
Ngày đăng: 25/10/2017
Tỉnh Đồng Tháp sẽ khuyến khích, ưu đãi khi đầu tư vào các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường các hình thức xã hội hóa; hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

 Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống chính sách, văn bản pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn; tăng cường quản lý tổng hợp để giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc lồng ghép các yếu tố, mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Các nhiệm vụ này được Đồng Tháp xác định trong Chương trình hành động, Quy hoạch, Dự án giai đoạn 2017- 2020 về BĐKH . 

Để thực hiện chương trình trên, Đồng Tháp sẽ lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý Nhà nước trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức của các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và cộng đồng về biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. 

Theo kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020, Đồng Tháp đề ra mục tiêu: Toàn tỉnh có 80% người dân hiểu biết về biến đổi khí hậu; trên 80% trường học lồng ghép được các kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu vào các chương trình giảng dạy ở các cấp học. Có ít nhất 80% nội dung các chiến lược, chương trình, quy hoạch, đề án, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu. 100 % diện tích đất canh tác trên địa bàn tỉnh được đảm bảo nước tưới tiêu. 100% công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong tỉnh đầu tư vận hành hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường. 

Khánh An

 Nguồn: Monre
Các tin khác