Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin hoạt động các địa phương
Điện Biên: Công bố hành động giảm phát thải khí nhà kính
Ngày đăng: 14/12/2017
Ngày 12/12, tỉnh Điện Biên công bố hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng".

  

Trọng tâm, Kế hoạch REDD+ của tỉnh Điện Biên sẽ tập trung bảo vệ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng tăng thêm hàng năm

Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng cacbon rừng,” (gọi tắt là REDD+) do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ các tỉnh miền núi Việt Nam thực hiện thông qua Dự án hợp tác Quản lý rừng bền vững vùng đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM- NOW). 

Kế hoạch REDD+ được triển khai với mục tiêu nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường trữ lượng các bon rừng, qua đó hỗ trợ đạt được mục tiêu của chương trình hành động Quốc gia về giảm thiểu biến đổi khí hậu và Kế hoạch hành động REDD+ Quốc gia. Bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện còn, từng bước phát triển thêm diện tích, chất lượng rừng nhằm nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Thúc đẩy công tác bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, thông qua việc cải tiến các vấn đề liên quan tới kỹ thuật lâm sinh, phục hồi rừng, đẩy mạnh kinh tế lâm nghiệp và hướng tới xã hội hóa ngành lâm nghiệp.

Trọng tâm, Kế hoạch REDD+ của tỉnh Điện Biên sẽ bảo vệ 367.450 ha diện tích rừng hiện có và diện tích rừng tăng thêm hàng năm trên địa bàn toàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 độ che phủ rừng cả tỉnh đạt 42%. Số vụ phá rừng làm nương bình quân/năm giảm 10% trở lên so với giai đoạn 2010 - 2016. Đảm bảo việc chuyển đổi rừng sang mục đích khác tác động tối thiểu lên tài nguyên rừng. Số vụ cháy rừng bình quân/năm giảm 10% so với giai đoạn 2010 - 2016. Nâng cao hiệu quả của hệ thống theo dõi diễn biến rừng. Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, cải thiện sinh kế nông thôn, bảo tồn đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái rừng…

Trong giai đoạn từ năm 2017 - 2020, Kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh Điện Biên tập trung vào triển khai các hợp phần như bảo vệ, phát triển rừng, trồng 2 triệu cây phân tán, kiểm soát hành vi phá rừng làm nương, tuyên truyền, vận động sử dụng các loại nguyên liệu thay thế gỗ...

Kế hoạch hành động REDD+ chia làm 2 hợp phần: Hợp phần 1 là các hoạt động bảo vệ rừng và hợp phần 2 là các hoạt động bổ sung với tổng nhu cầu vốn thực hiện 907 tỷ 611 triệu đồng.

Tại buổi công bố hành động REDD+, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, ông Lò Văn Tiến, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” và các dự án khác. Đồng thời, cảm ơn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); Văn phòng Ban điều hành Dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững đã giúp đỡ tỉnh Điện Biên xây dựng, phê duyệt và triển khai Kế hoạch hành động REED+ giai đoạn 2017-2020.

Hoàng Châu – Hà Nam

Nguồn: Monre
Các tin khác